A kosár üres

Általános szerződési feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a „Bikers Caffe & Pizzéria”(továbbiakban mint „Szolgáltató”) által nyújtott „Online megrendeléses étel házhozszállítás” szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1. Általános feltételek
1.a. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan termékre és szolgáltatásra, mely a www.bikerscaffe.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található étel házhozszállítással foglakozó webáruházon keresztül történik.
1.b. A weboldal szolgáltatásait minden 18. életévét betöltött személy, vagy törvényes képviselő engedélyével rendelkező személy igénybe veheti, amennyiben a weboldalon sikeresen, valós adatokkal regisztrálja magát.
1.c. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, azonban a Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 10 percen belül jogosult lemondani, illetve módosítani azt. A Feleknek erre telefonon vagy e-mailben van lehetősége. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre,vagy azt nem tudja a megfelelő minőségben nyújtani, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelést részben vagy teljes egészében visszautasítani.

2. Regisztráció
2.a A regisztrációval a Megrendelő minden kétséget kizáróan a beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezeléséhez.
2.b A személyes adatok kezelésének hozzájárulását a Megrendelő bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti magát a Szolgáltató rendszeréből.
2.c. A Szolgáltató a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha adatai illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
2.d Megrendelő kijelenti, hogy a megrendeléshez szükséges 18. életévét betöltötte, vagy ellenkező esetben rendelkezik a törvényes képviselő engedélyével.

3. Megrendelés
3.a. A Weboldalról megrendelhető termékek árának megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
3.b. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat ill. fenntarthatja vásárlási szándékát.
3.c. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.d. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást e-mailben visszaigazolni. Ennek technikai jellegű hibából fakadó elmaradásáért a Szolgáltató felelősségre nem vonható.

4. Szállítási és fizetési feltételek
4.a.A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelésben szereplő tételeket átveszi és a vételárat a futárnak haladéktalanul kiegyenlíti.
4.b. .Bankkártyás fizetés esetén a megrendelés előre megállapított végösszege közvetlenül a futárnál, erre alkalmas bankkártyával történik,melynek alkalmassága ill. „terhelhetősége” a Megrendelő felelőssége A futár Megrendelőtől személyes fényképes okmányt is jogosult elkérni,amennyiben a tranzakció jellegéből fakadóan arra az adott helyzetben szükség van.
Ezt a szolgáltatást korlátozott mennyiségben áll módunkban a Megrendelő rendelkezésére bocsájtani

4.c A Szolgáltató weboldalán található árak a csomagolás költségét is tartalmazzák.

5.Teljesítéstől való elállás és annak feltételei
5.a.A Szolgáltató 1000,- Ft alatti megrendeléseket nem teljesít.
5.b Alkohol tartalmú teremékeket csak 18 év feletti vevőinknek áll módunkban kiszállítani. Az életkor ellenőrzését a futár végezheti. Amennyiben a Megrendelő az életkorát igazolni nem tudja vagy nem kívánja, a futár az alkohol termék átadását megtagadhatja.
5.c. Amennyiben a Megrendelő a vételárat a kiszállított termék után nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetőségen ténylegesen nem érhető el, valamint ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva, téves adatokkal adja le a megrendeléseket, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját törölni, illetve jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni.
5.d. Az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált Megrendelőket a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal törölni.

6. Az akciókkal kapcsolatos ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

7. Adatvédelem
7.a. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.b. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célzottan, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.